Missä vietämme iäisyytemme?

 

Tämä on evankeliumin sanoman ydin. Tämän takia Jumala lähetti ainoan Poikansa maan päälle, että ihmiset ottaisivat hänet ja hänen sanomansa totuutena – ainoana totuutena. 

Kuolema tästä ajasta on väistämätön. 

Jumala tarjoaa sellaista sanomaa, jonka vastaanottaminen tarkoittaa sinulle pelastuksen tietä, joka vie ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä. 

Toinen vaihtoehto, eli evankeliumin kieltäminen, tarkoittaa ikuista eroa Jumalasta. 

 

Jumalan Sana Raamattu todistaa sinulle totuuden.

 

Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen, onhan kirjoitettu:

        "Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, jokainen polvi tulee notkistumaan minun edessäni ja jokainen kieli tulee ylistämään Jumalaa."

 

Meidän jokaisen on siis tehtävä Jumalalle tili itsestämme. (Room. 14:10-12)