Projektin historia

Jo kahdentuhannen vuoden ajan tätä sanomaa on julistettu ja se jatkuu....


Meidän käyttäjämme

Jokaisen ihmisen sisällä on Jeesuksen kokoinen tyhjiö. Voit saada sen tyhjiön täytetyksi kun tutustut Jeesukseen